Veelgestelde vragen over The Reconnection / De Reconnectie

Hoe heeft Eric Pearl Reconnective Healing ontdekt?

Als arts had Eric 12 jaar lang een enorm succesvolle praktijk als chiropractor totdat zijn patiënten op een dag begonnen te vertellen dat ze zijn handen op hun lichaam voelden — zelfs terwijl hij hen niet eens had aangeraakt. Gedurende de eerste paar maanden kreeg hij blaren op zijn handen en bloedden ze. Patiënten begonnen al snel te vertellen dat ze engelen hadden gezien en ze wonderbaarlijk genezen waren van kanker, aids–gerelateerde ziekten, chronische vermoeidheid, aangeboren afwijkingen, hersenverlammingen en andere serieuze aandoeningen. Dit gebeurde allemaal doordat Eric eenvoudigweg zijn handen bij hun in de buurt hield. En dit gaat door tot op de dag van vandaag.

 

(terug naar boven)

 

Wat is Reconnective Healing?

Reconnective Healing is een geneeswijze die hier op aarde nu voor het eerst mogelijk is. Het sluit ons opnieuw aan op de volheid van het universum, zoals het ons ook aansluit op de volheid van ons wezen en wie we zijn. We zien dat het ons niet alleen maar in staat stelt om ons opnieuw aan te sluiten op een nieuwe serie van genezende frequenties binnen het universum, maar zelfs binnen een totaal nieuwe bandbreedte. De realitiet van het bestaan hiervan wordt zowel door de dagelijkse praktijk als binnen wetenschappelijke onderzoekslaboratoria aangetoond. The Reconnection is een overkoepelend proces van heraansluiting op het universum, waardoor het mogelijk is dat Reconnective Healing kan plaatsvinden. Deze genezingen en evolutionaire frequenties maken deel uit van een nieuwe bandbreedte die binnengebracht wordt via een spectrum van licht en informatie. Dankzij The Reconnection kunnen we in contact treden met deze nieuwe niveaus van licht en informatie, en het is dankzij deze nieuwe licht—en informatieniveaus dat we in staat zijn tot een Reconnection. Dit is totaal nieuw. Dit is anders. Dit is echt—en het kan door ieder van ons geleerd worden.

 

(terug naar boven)

 

Hoe is dit met andere frequenties te vergelijken? Hoe verschilt dit met andere vormen van energiewerk die nu gebruikt worden?

Er is iets dwat we nu ervaren waar de meesten van jullie in ieder geval iets van merken. Het lijkt alsof de tijd sneller gaat maar ook ruimer wordt. Deze overgang wordt met allerlei namen aangeduid. "The Shift" (De Verschuiving) en de "Shift of the Ages" (De Tijdsverschuiving) zijn de termen die Gregg Braden gebruikt. De overgang werd door de Maya's, de Inca's, en de Hopi, Nostradamus, Edgar Cayce, en de Kabbalah (zowel de Joodse als de Christelijke) voorspeld. In Walking Between the Worlds, definieert Braden deze veschuiving als "zowel een tijd binnen de Aardse geschiedenis als een ervaring door het menselijk bewustzijn. Door de samenloop van afnemend planeetmagnetisme en toenemende planeetfrequentie, gedefinieerd door een punt in de tijd, betekent de Verschuiving der Tijden of eenvoudigweg De Verschuiving, een zeldzame mogelijkheid voor een collectieve herstructurering van de vormgeving van menselijk bewustzijn. De Verschuiving is de term die van toepassing is op het versnellen van de Aarde door een koers van evolutionaire verandering, waarbij de menselijke soorten, door hun keuze, verbonden zijn aan de elektromagnetische velden van de Aarde, en hieraan geven ze gehoor door een proces van cellulaire verandering."

 

Op het gebied van genezing lijken veel technieken de test der tijd te hebben doorstaan en het net zo goed te doen als altijd al–het is alleen zo dat we nu méér hebben, dat we méér zijn, waardoor de oude technieken niet meer voldoende zijn. Hoe goed ze ook altijd gewerkt mogen hebben, binnen onze nieuwe uitgebreidere parameters zijn ze niet geschikt meer—net zoals lantaarns niet geschikt zijn als koplampen op een auto, hoewel ze prima zijn voor een paard en wagen. De zwakte waar deze technieken aan onderhevig zijn–zoals het vereisen dat juwelen afgedaan worden, het verwijderen van lederen voorwerpen, het geloof aan de kant van de ontvanger, beschermingsrituelen voor beide betrokken partijen—zijn niet aanwezig bij deze nieuwe frequenties.

Onthoud ook waarom velen van ons die met geneeswijzen bezig zijn daar in eerste plaats mee in aanraking zijn gekomen. Dat was niet om een fanatieke aanhanger te worden van de techniek zelf—het was om een therapeut te kunnen worden. De techniek was enkel een van de eerste stappen binnen dit proces.

Stel jezelf even voor dat je aan de voet van een grote, glooiende trap staat. Eén van je doelen—dat van therapeut worden—wacht je bovenaan. Je eerste stap is een techniek leren. Je gooit jezelf op die techniek, om die te beheersen, misschien zelfs om leraar ervan te worden. Nu heb je jezelf de eerste stap eigen gemaakt. Het is in goed om ervan te houden, maar wees voorzichtig dat je er niet verliefd op wordt. Want als je dat doet, ga je zitten, grijp je een laken en een kussen, trek je erbij in, en verhef je deze stap tot het middelpunt voor de rest van je leven. Maar wat betekent dat voor de rest van je reis over die trap? Die stopt. Nu is het moment om je eerste stappen te zegenen. . . en door te gaan tot bovenaan.

(terug naar boven)

 

Dus dit is beter dan andere technieken zeggen jullie?

Natuurlijk niet. Dit is geen vraag over "beter of slechter", dit is een vraag over geschiktheid. Net zoals je je realiseert wanneer je met je Maserati over de Autobahn rijdt, dat lantaarns met kaarsen niet geschikt zijn als koplampen, en waarschijnlijk snap je ook dat wanneer je aanschuift voor een diner, halogeen koplampen niet het meest geschikt zijn als tafelverlichting . Reconnective Healing is nu hier om ons iets te geven dat meer omvat en rijker is omdat het nu de tijd is waarin we iets kunnen hebben dat meer omvat en rijker is.

 

(terug naar boven)

 

Ik heb gehoord dat wanneer ik deze techniek leer ik de andere die ik nu gebruik zou kunnen kwijtraken.

Om te beginnen is Reconnective Healing geen "techniek." Dit is het eerste wat het onderscheidt van andere vormen van therapie waar je over hebt gehoord. Ten tweede zul je de technieken die je geleerd hebt niet kwijtraken. Misschien dat je ze niet zo makkelijk meer kan vinden en misschien heb je niet eens zin om je daar druk over te maken. Een reden hiervoor is dat de therapeutische technieken die we tot nu toe hebben gekend op deze planeet, deelverzamelingen waren van Reconnective Healing. Het waren alleen maar glimpen van een aantal van zijn aspecten. Als je al deze technieken bij elkaar zet, dan heb je al een beetje een betere indruk van Reconnective Healing, maar dit vat op geen enkele manier het geheel samen. Hoewel deze analogie het niet rechtvaardigt, kun je denken aan de verschillende therapeutische technieken die je kent, ieder als een enkele letter van het alfabet, en er een willekeurige letter aan toekennen, bijv. Technieken C, J, P, Q, R. Als je nou alleen maar techniek "R", kent, kun je maar heel beperkt spellen. Als je twee technieken kent (d.w.z. als je twee "letters" bezit), zou je al een beetje meer flexibel kunnen zijn. Als je alle vijf de bovenstaande letters kent, ben je nog steeds duidelijk beperkt in wat je kunt doen. Ieder van deze letters is een deelverzameling van het alfabet. Als je de complete set van 26 letters hebt, kun je veel beter communiceren, want nu kun je niet alleen woorden spellen, maar ook boeken schrijven.

 

Als je eenmaal met Reconnective frequenties werkt, zit je niet meer alleen in de deelverzamelingen. Je verliest je "R" of je "Q" niet wanneer je jouw alfabet gebruikt; je moet alleen harder je best doen om ze als op zichzelf staande letters terug te vinden. En er is weinig aanleiding om dat te doen want ze geven je zoveel meer voldoening wanneer je ze als onderdeel van de hele verzameling gebruikt dan toen je probeerde ze te laten functioneren als een heel alfabet.

(terug naar boven)

 

Werkt Reconnective Healing alleen maar voor lichamelijke problemen? Werkt het ook voor psychische problemen?

Genezing is een terugkeer naar balans. Iedere gezondheidsaandoening is een combinatie van lichamelijke, mentale, spirituele, emotionele (en waarschijnlijk een aantal andere classificaties waar we geen woorden voor hebben). We classificeren het aan de hand van het meest op de voorgrond tredende kenmerk. Reconnective healing "behandelt" niet iets specifieks. Als je in de nabijheid ervan bent en je laat jezelf terugkeren naar balans, zoals veel mensen doen, dan doe je dat. Je doet het gewoon.

 

(terug naar boven)

Wat is het verschil tussen Reconnective Healing en De Reconnection?

Het verschil tussen Reconnective Healing en The Reconnection zit 'm in wezen in de intentie. De intentie van Reconnective Healing is in essentie om te genezen, of het nou lichamelijk, mentaal of emotioneel is, of op welk niveau dan ook. En natuurlijk om een graad van genezing te bereiken die via de Reconnective Healing wordt voortgebracht zul je, tot op zekere hoogte, een reconnectie ervaren als onderdeel van het proces. Het is deze "Reconnectie" die Reconnective Healing zo ontzettend veel meer omvattend laat zijn dan de therapeutische "technieken" die we tot nu toe hebben gekend.

 

De intentie van The Reconnection is om ons in de volheid van onze inherente verbinding met het universum te brengen. Deze ervaring wordt in twee sessies gerealiseerd, waar gewoonlijk naar verwezen wordt als het ontvangen van jouw Persoonlijke Reconnectie. En, uiteraard, door de mate van reconnectie die je bereikt die The Reconnection teweegbrengt, zul je, in zekere zin, een healing ervaren als onderdeel van het proces.

En alhoewel deze twee geen totaal aparte processen zijn, om volledig profijt te krijgenvan allebei, moet je jouw Reconnective Healing sessies en je persoonlijke Reconnection sessies apart ondergaan en op verschillende momenten.

(terug naar boven)

 

Kan iedereen leren om dit te doen?

We hebben allemaal het vermogen om deze nieuwe frequenties voor healing te dragen. Het is niet een gave voor een paar uitverkoren mensen—goeroes of "heilige" (volgens algemene opvattingen) mannen of vrouwen. Het is een gave van deze tijd; de intelligentie en wijsheid die we nodig hebben om ons de weg te wijzen, zit al op zijn plek. Deze frequenties zijn zowel oud als nieuw. Ze zijn "oud" omdat ze van het universum afkomstig zijn. Ze zijn "nieuw" omdat ze voor het eerst op deze planeet aanwezig zijn. Ze zijn niet iets dat een vriend op het strand gedurende 15 jaar naar binnen heeft zitten "ohmen", en ze komen ook niet vanuit een of andere vergeten techniek van een oud of oorspronkelijk volk. Er wordt aangenomen dat dit frequenties zijn die we hier op Aarde voor het eerst ervaren.

 

Hoewel het universum om een of andere reden ervoor koos om deze nieuwe energie in Eric te laten "ontkiemen" om zo het proces van frequentievergroting te laten beginnen, lijken er iedere dag meer en meer mensen hun plek te vinden als deel uitmakend van dit fenomeen. Door dit te doen verhogen we ons algehele bewustzijnsniveau. Iedere week wordt Reconnective Healing onderwezen aan honderden mensen vanuit de hele wereld met allerlei verschillende achtergronden — medisch en niet–medisch, spiritueel en niet–spiritueel, metafysisch en niet-metafysisch, new age en niet–new age. De mensen die dit leren komen vanuit allerlei maatschappelijke posities, demografieën en sociaale–conomische klassen.

Iedereen komt op hetzelfde niveau binnen ongeacht wat zijn of haar ervaring of opleidingsniveau is — wat sterk uiteenloopt. De groepen bestaan voor ongeveer 50 procent uit mannen en 50 procent uit vrouwen. Je zult massagetherapeuten en docenten die Reiki Master geven, huisvrouwen en studenten, artsen en verpleegsters, kerkleiders en bouwvakkers, bankiers en advocaten tegenkomen. En tijdens de meeste seminars zul je ook de persoon aantreffen die niet mee wilde komen en naast degene zit die hem of haar toch meenam.

De constante verscheidenheid binnen welke ruimte dan ook waar ook ter wereld vormt jouw garantie dat tijdens het verloop van een weekend, de aard van dit werk zoals het van toepassing is op bijna ieder aspect van het leven, zal worden behandeld. Degenen die aan het begin van een seminar vastzaten in hun linker hersenhelft, hebben zich tegen het einde ervan zo ver voorbij die beperkingen ontwikkeld dat je je verwonderd afvraagt of er echt maar twee dagen voorbij zijn gegaan. En wanneer je merkt dat de bouwvakker met hetzelfde zelfvertrouwen functioneert als de docent Reiki Master—precies daar op datzelfde moment—het kan niet anders dan dat je de schoonheid van deze gift inziet.

Bij deze seminars gaat het erom een atmosfeer te scheppen voor interactieve deelname die het onderzoeken van mogelijkheden en het leren stimuleert; het gaat om het delen van de groepservaring. Wat er gebeurt wanneer een groep samenwerkt met deze energieën is dat een ieders niveau met een verbazingwekkende snelheid omhoogschiet. Het is alsof er een veld is dat iedereen binnen een groepssetting intensiever verbindt, en wat onze nieuwe evolutie exponentieel versnelt. We veranderen allemaal gedurende iedere seconde — en er valt heel veel te zeggen voor een weekend dat ondergedompeld in de energieëndoorgebracht wordt ...met elkaar.

(terug naar boven)

 

Weet je zeker dat ik dit zal kunnen doen? Ik heb gezien dat bijna iedereen die ik ken zo enorm uitblinkt in healing nadat ze de seminars voor Reconnective Healing hadden gevolgd dat ik er geen woorden voor kan vinden. Ik ken er ook een aantal die er angst voor lijken te hebben om ermee verder te gaan, die doorgaan met hun vroegere technieken of dat ze die proberen te combineren met Reconnective Healing zonder dat er veel verbetering is als ze dat op die manier doen. Daarom snap ik het niet. Zijn er soms mensen die geen toegang hebben tot deze puurdere energieën? En als dat zo is, waarom zou ik dan aannemen dat het voor mij anders zou zijn? Als beginner?

Je stelt een uitstekende vraag. Het antwoord zit echter bevat in een citaat uit mijn boek:

 

Mensen vragen me of iedereen het vermogen heeft om deze frequenties te dragen en een therapeut te worden.
Mijn antwoord is "Ja!" Iedereen kan dit doen, maar de ogen zijn blind.

Er zijn er maar weinig die hun ogen durven te openen . . . en vaak worden degenen die dat doen verblind door wat ze zien.

Iedereen, die hier eenmaal mee in verbinding treedt, kan dit werk doen. Ze doen het op het seminar. Voor sommigen is het moeilijk om te geloven dat ze dit echt doen, zelfs wanneer het gebeurt, zichtbaar, direct voor hun ogen. Anderen zitten vast in het idee dat meer beter is, dus gaan ze dingen "toevoegen", maar ze zien dan niet in dat dit een vermindering oplevert, ongeveer net zo als wanneer je een beker water aan een chilisaus toevoegt je alleen maar een verwaterde chilisaus krijgt. En dan is er nog een derde groep die behoefte heeft om dingen proberen te verbeteren door er hun persoonlijke stempel op te zetten. (Dit is bijvoorbeeld wat er bij Reiki is gebeurd. Het is moeilijk om de originele, pure Reiki te vinden. Veel mensen — die totaal verschillende dingen doen—claimen dat de door hun gebruikte "techniek" er het enige eigendomsrecht op heeft.) Deze derde groep is er niet zeker van wie ze zelf zijn en vinden hun beloning in het simpelweg onderdeel zijn van het proces en zien het als een eer dat ze zijn uitgenodigd om deel van het systeem te zijn en bij het proces mogen toekijken (ik zie dat als "gezegend") in een toestand van ontzag. Vandaar dat zij proberen om het te "decoreren", om er een soort "claim"op het proces en de resultaten te leggen. Om te kunnen zeggen, "Kijk. Dit is hoe ik het doe. Hierdoor wordt het zelfs nog beter". Dit is wat ik "de lelie vergulden" noem, de perfectie van het universum toe-eigenen om te proberen die te verbeteren.

Deze genezingen komen vanuit een plek binnen het universum van perfecte harmonie. Door te proberen om perfectie te verbeteren, tonen deze individuen aan iedereen die het wil zien dat ze in de eerste plaats niet in staat waren om de perfectie ervan in te zien. . . of dat ze het op een of andere manier uit het oog zijn verloren. Er is niets mis met sommige van de personen binnen één van deze groepen, en veel mensen bevatten een combinatie van alle drie. De mensen die binnen deze groepen vallen zijn simpelweg nog niet op de plek waar ze emotioneel in staat en bereid zijn om hun veilige zones achter zich te laten.

Waarom zou het voor jou anders kunnen uitpakken? Daar zijn allerlei redenen voor. Veel daarvan zijn precies de redenen dat het anders is voor zoveel andere mensen die in staat zijn om dit op zijn best door te geven. Om te beginnen, heb jij als beginner niet zoveel bagage om los te laten. In onze bagage zitten gevoelens van veiligheid en zekerheid. Ook angst om te laten gaan waar we tijd en geld aan hebben gespendeerd om het te verkrijgen, zit er ook in. Dit komt meestal vanuit een gevoel dat we een fout hebben gemaakt in plaats van in te zien dat waar we geweest zijn gewoon de meest recente stap is geweest die ons heeft gebracht naar waar we nu zijn. Je voet van een trede optillen is nodig om de stap naar de volgende te maken. Je moet ook andere voet van die vorige trede optillen als je door wilt gaan met jouw klimtocht naar boven. Je voet van een trede optillen en hem dan weer terugplaatsen, hoe vaak je dat ook doet, en hoe geweldig die trede ook mag zijn, houdt je daar waar je bent: op die ene zelfde trede. Er is een zekere mate van moed nodig om te kijken naar een trede waar je zoveel van hield — of het nou die bijzondere oosterse geneeswijze was waar je zoveel duizenden euro's in hebt geïnvesteerd om die te leren beheersen en die je zo goed van dienst is geweest, of dat het een van de ontelbare andere prachtige technieken was zoals die hier in de VS of in andere landen geleerd worden — zegen het, wees dankbaar en kus het vaarwel. Om dat te doen, moet je inzien dat de beoogde functie van een traptrede is om. . . een traptrede te zijn. Het is geen eindpunt, maar eerder een deel van je voortgang op jouw reis. Jij, omdat je niet bent geïndoctrineerd binnen het strijdperk van new age therapeutische "technieken", hebt deze bagage niet en daardoor zul je geen kandidaat zijn voor die typische strijd om jezelf ervan te ontdoen.

Waarom denk je dat het zo eenvoudig is om de waarheid in de ogen van kinderen te zien? Ze komen niet in deze wereld met al die bagage en investeringen die wij opstapelen. Denk eraan dat de meeste ervaren therapeuten zichzelf dit niet aandoen. In feite, de meer ontwikkelden begrijpen dit proces en gaan vol opwinding en verwachting verder naar het volgende niveau. Kun jij dit? Natuurlijk kun jij dit. Kunnen deze andere mensen dit doen? Het is slechts een kwestie van wanneer. "Er zijn er maar weinig die hun ogen durven te openen . . . en vaak worden degenen die dat doen verblind door wat ze zien." Het komt goed met je.

(terug naar boven)

 

Wat voel ik nou precies als ik dit doe?

In zekere zin, en hoewel ik niet zo’n "klef" woord wil gebruiken, is het een "attunement", een afstemming. Op het moment, echter, dat we de concepten van vibratie en synchronisatie beginnen te begrijpen zien we dat afstemming een zeer passende term is. Denk eraan in termen van de effecten van deze afstemming. Laten we zeggen dat je kleurenblind bent geboren, en niet in staat om rood van blauw en geel te onderscheiden. Dan gebeurt er iets met je ogen, en de kleurreceptoren beginnen plotseling te werken. Kun je je dit voorstellen? Opeens komt er een heel nieuwe bereik van gewaarwording voor jou tot leven.

 

Binnen Reconnective Healing gebeurt er iets vergelijkbaars. We stemmen af (komen in harmonie) met de nieuwe energiefrequenties, we beginnen veranderingen binnen ons eigen lichaam te voelen. De vibraties zullen ons doordringen en deel van onszelf gaan uitmaken. Het in staat zijn deze sensaties te herkennen is een belangrijk onderdeel van het leren werken met deze frequenties, net zoals het een schilder van pas komt om kleuren te kunnen herkennen. Onthoud alsjeblieft dat dit geen vereiste is. Hoewel de feedback die dit vermogen verschaft zeer handig is voor het aanscherpen van je vaardigheden, zijn er ook blinde schilders en dove musici. Feedbacksystemen zullen zich op hun eigen manier bij jou tot ontwikkeling komen, vanuit een positie van rust en kalmte. Het inzinken, het in lijn komen van krachten en velden, de communicatie van licht en informatie, zullen tot stand komen en zeer waarschijnlijk een manier vinden om zich aan jou kenbaar te maken.

(terug naar boven)

 

Hoe weet ik dat deze attunement voor mij heeft plaatsgevonden? Wat kan ik doen zodat mijn lichaam zich bewust wordt van de nieuwe vibraties en in staat is om daarvoor als kanaal te dienen?

Je zit al in het proces waarbij je deze veranderingen ondergaat. Deze veranderingen vinden nu, op dit moment, binnenin jou plaats. Voor velen is het een a priori conclusie dat dit proces van afstemming zich al in jou codeert en ontvouwt terwijl je alleen maar deze FAQ leest. In andere gevallen ben je waarschijnlijk onderweg of sta je op het punt om het te ontdekken.

 

Mijn ervaring is dat er drie algemene "stijlen" zijn waarbinnen mensen deze afstemming doen, de aanpassing om de nieuwe frequenties in zich te kunnen meedragen:

(1) Je zou vrijwel vanaf het begin veranderingen binnen jezelf kunnen opmerken—nieuwe warmtesensaties, een vreemd gevoel in je hoofd of handen wanneer je voor het eerst over The Reconnection hoort, of wanneer je het boek in een winkel ziet.

(2) In een ander geval, zou jouw proces kunnen beginnen wanneer je het boek in je handen neemt en vasthoudt, of het opent en begint te lezen. Misschien merk je dat er dingen gebeuren terwijl je in dit boek leest — of deze FAQ. Ondergedompeld in het materiaal worden je gewaarwordingen steeds sterker.

(3) Een aantal van jullie zullen misschien niets voelen tot een tijdje later—drie dagen, drie weken, misschien langer.

Tenslotte is er een vierde "stijl" —de manifesteerder. Dit is een persoon bij wie zich kleine blaartjes ontwikkelen of die onverklaarbare bloedingen krijgt, zoals bij mij gebeurde op een moment tijdens mijn eigen ontwikkeling. Als dit gebeurt, duurt het meestal een dag of twee, en het betekent heel eenvoudig dat je lichaam zich aanpast om deze nieuwere en grotere (meer omvattende) frequenties een plek te geven.

 

(terug naar boven)

 

Ben je ooit iemand tegengekomen die niet in staat was om dit te doen?

Iedereen die eenmaal met deze nieuwe frequenties in contact is gekomen, blijkt in staat om dit werk te doen. In uitzonderlijke gevallen kan iemand er moeite mee hebben om dit helemaal aan het begin van een seminar te voelen. Gewoonlijk kan vrijwel iedereen dit tegen het einde van het weekend behoorlijk sterk voelen. In de absoluut uitzonderlijkste gevallen, het zijn waarschijnlijk minder dan 10 mensen van de vele duizenden die de seminars hebben bijgewoond, zit er iemand tussen die zelfs aan het einde van het weekend niet in staat is om het te voelen. Desondanks zul je hoogstwaarschijnlijk de veranderingen zien die zich voltrekken bij de persoon waarmee je werkt en je realiseren dat Reconnective Healing hoe dan ook via jou plaatsvindt, zoals die persoon waarmee je werkt je laat zien.

 

Onthoud: wanneer je moeite hebt om het te voelen, probeer je simpelweg te hard je best te doen!

(terug naar boven)

 

Ik wil een healing. Moet ik een privésessie doen of is het beter om een seminar te volgen?

Dat hangt van een aantal factoren af. Ten eerste zou het wijs kunnen zijn om een seminar bij te wonen als het geven van healings aan anderen ook binnen je interesses ligt. Veel mensen die een seminar bijwonen melden dat ze door louter aanwezig te zijn een healing ontvangen, zelfs als hun bedoeling is om te leren hoe ze een genezing voor anderen kunnen laten gebeuren. En hoewel we geen specifieke beloften kunnen doen dat dit voor jou het geval zal zijn, is er zeker een hoop te zeggen voor het ondergedompeld worden in deze frequenties gedurende een heel weekend. Het is belangrijk dat je dit werk aanleert, niet alleen vanwege de persoonlijke verdiensten die het voor je in petto heeft, maar ook vanwege de gift om in staat te zijn om dit aan anderen als hulp aan te bieden. Als je enige doel is om een healing voor jezelf te krijgen, kun je beter een privésessie voor healing afspreken. Als het je wens is om behalve jezelf anderen te helpen, dan is de meest voor de hand liggende weg om een seminar te volgen.

 

Voor informatie over het volgen van één van de seminars, kijk op TheReconnection.com (Engelstalige site).

(terug naar boven)

 

Ik zou een privésessie willen doen bij Eric Pearl. Hoe maak ik een afspraak? Moet ik naar Los Angeles vliegen?

Omdat we met een nogal strak schema op rondreis zijn, heeft Eric weinig tijd beschikbaar voor privésessies. Er zijn echter duizenden voortreffelijke therapeuten die door Eric zijn opgeleid en die net als hij sessies aanbieden. Deze mensen zijn in staat om dezelfde resultaten bewerkstelligen als Eric, zijn veel vaker beschikbaar en je hoeft er minder ver voor te reizen. Je kosten zullen daardoor een stuk lager zijn.

 

Je kunt informatie over therapeuten die het dichtst bij jou in de buurt zitten in het online Overzicht van Therapeuten vinden. In dit online overzicht worden jij en andere therapeuten van over de hele wereld opgenomen en je kunt ze opzoeken op onze website op TheReconnection.com (Engelstalige site).

We zijn er niet zeker van wanneer Eric weer beschikbaar zal zijn voor privésessies. We zien dat andere therapeuten groot succes hebben en we voelen ons hierover meer dan voldoende op ons gemak om te zeggen "maak een afspraak met hen".

(terug naar boven)

 

Ik weet dat er meer therapeuten zijn, maar is het niet het beste om naar de bron te gaan? Zou het niet beter zijn met Eric Pearl zelf?

Het lijkt erop dat mensen, door louter interactie met Eric, in staat zijn om zijn gave bijna als vanzelf over te nemen of om afgestemd te raken. En de meesten, zo niet iedereen, die onze seminars hebben gevolgd zijn in staat om te beginnen met het aanbieden van sessies nadat ze het seminar met succes hebben voltooid. Onthoud: de Bron is God, Liefde en/of het Universum, vul je eigen woord maar in. Eric is simpelweg het instrument waardoor deze genezingen binnen deze wereld werden geïntroduceerd. De Bron is altijd bij ons allemaal.

 

(terug naar boven)

 

Heeft Eric of een van de andere therapeuten succes gehad met (vul een bepaalde ziekte in)?

Door de jaren heen hebben we zoveel patiënten gezien dat het op dit moment bijna onmogelijk is om alle specifieke gevallen te herinneren. Een belangrijk concept dat je moet onthouden is dat er drie mensen kunnen binnenkomen met dezelfde diagnose en met dezelfde reeks symptomen, maar die alledrie een verschillend scala aan resultaten ontvangen. Een aantal van de indrukwekkendste genezingen zien we gebeuren in gevallen waarbij we helemaal niets weten over waar de patiënt mee worstelt. Zoals Eric zegt, "Vaak is het zo dat hoe minder de therapeut "weet" over wat er aan een patiënt/bezoeker "scheelt", des te beter het uitpakt voor die patiënt/bezoeker." En alhoewel heel veel mensen zien dat resultaten zich lichamelijk op een directe en blijvende manier manifesteren, zijn er zeldzame gevallen waarbij mensen niet meteen een herkenbare respons tonen. Veel daarvan doen dat later, na een paar dagen, of weken. En sommigen misschien niet. De meeste genezingen zijn gewoonlijk permanent. Sommigen laten hun volledigheid meteen zien, anderen voltrekken zich gedurende een wat langere periode. Maar het belangrijkste is dat de genezing die je ontvangt van jou is en bij je blijft.

 

(terug naar boven)

 

Wat kan ik verwachten tijdens een Reconnective Healing sessie of The Reconnection? Hoe kan ik me het beste voorbereiden? Wat kan ik doen om het zo effectief mogelijk te laten zijn?

Ieders ervaring met Reconnective Healing is uniek. Vaak worden er healings gemeld die in een oogwenk of in een enkele sessie plaatsvinden, en soms duurt het wat langer voordat een healing zich ontvouwt. Als je geluk hebt, komt je healing in de vorm die je gehoopt had; als je echt heel veel geluk hebt, komt je healing op een manier waar je niet eens aan had gedacht, een die het universum speciaal voor jou in gedachte had.

 

Healing kan in iedere vorm plaatsvinden. De beste manier om een healing mogelijk te maken is om in een staat van "laat maar komen" te zijn, zonder verwachting of gehechtheid. Neem plaats op de tafel, doe je ogen dicht en wees simpelweg gewaar. Observeer. Word zowel de observeerder en het geobserveerde.

Wees in een ontspannen toestand, ga op je rug liggen op een massagetafel of welke andere comfortabele opstelling dan ook waarvoor je hebt gekozen, doe je ogen dicht en merk op. Merk alleen maar op. Laat je betrokken gedachteproces gaan en observeer alleen maar, als er iets is om op te merken, en ook als er niets is om op te merken; lig daar gewoon en laat het gaan, alsof je gewoonweg zomaar een beetje onverwachte tijd om te relaxen hebt.

Ik zou niet willen aanraden om je gedachten helemaal leeg te maken of te proberen aan helemaal niets te denken. In de regel hebben mensen moeite met het concept van aan niets denken. De geest is altijd in beweging. Ik raad je aan je gewoon gewaar te worden van datgene wat zichzelf aandient binnen jouw aandacht. Dat geeft je iets om te doen en het heeft de eigenschap om de stress te verminderen die je vaak ervaart wanneer je aan niets probeert te denken en je dan merkt dat je niet weet hoe dat moet. Verplaats je aandacht naar binnenin je lichaam en laat het door je heen reizen. Observeren van wat je ook maar als buitengewoon ervaart zal je geest genoeg te doen geven zonder dat je verdwaalt in het mentale "zou moeten" en "zou niet moeten."

Adem niet op een speciale manier, visualiseer geen ontspannende scènes voor een gewenst resultaat, mediteer niet en herhaal geen mantra’s in stilte of anders, en "doe" vooral niets anders dat ik niet genoemd heb waarvan jij of iemand anders denkt dat het zal "helpen." Dat gebeurt niet. Er zal dan alleen maar gebeuren wat jij in je eentje ook kunt bereiken en het zal jouw vermogen om te genieten van de volheid en de realiteit van de ervaring verstoren. Als dat gebeurt, kun je net zo goed thuisblijven. Wanneer je klaar bent om te los te laten en niet probeert om de ervaring te "regisseren" of te versterken, als je jouw ego voldoende opzij kunt zetten zodat je niet probeert om de "lelie te vergulden", ben je klaar om dat te ervaren wat Reconnective Healing anders maakt, wat de Reconnection echt maakt.

Je bent klaar om te ontvangen.

(terug naar boven)

 

Hoeveel sessies heb ik nodig? Hoe lang duurt het om een healing te krijgen?

Een bezoek—misschien zelfs een deel van een bezoek—zou voldoende kunnen zijn. Algemeen wordt aangeraden dat je aan een sessie of drie moet denken. En hoewel iedere sessie bijzonder is, wordt er vaak over sessie nummer drie gemeld dat er iets heel bijzonders gebeurt.

 

Healing vindt in een oogwenk plaats. Wat "tijd" nodig heeft, is iemands "beslissing" om de healing te laten gebeuren. Als je alles wat je wilt tijdens je eerste, tweede of derde sessie ontvangt, is het tijd om te laten gaan en het toe te staan dat de dingen zich vanuit zichzelf ontvouwen. Als je met je derde sessie nog niets ontvangt, is Reconnective Healing voor jou misschien niet de juiste weg om dat te ontvangen wat je op dit moment in je leven nodig hebt. Nogmaals, je zou kunnen willen om los te laten en toe te laten om wat het dan ook mag zijn zich te laten ontvouwen. Je zou er voor kunnen kiezen om na drie, zes of misschien wel achttien maanden terug te komen. De enkele keer waarbij ik een paar sessies meer zou kunnen overwegen is: a) indien er zich een nieuwe situatie bij jou voordoet; of b) indien je duidelijke, herkenbare en consistente verbetering hebt gemerkt gedurende de eerste drie afspraken en het erop lijkt dat er een klein beetje meer te bereiken valt. Op zo’n moment zou ik een aantal extra sessies kunnen overwegen. Daarna zou ik het opnieuw laten gaan en het de tijd gunnen om het zich te laten ontvouwen. Reconnective Healing heeft niets van doen met regelmatige bezoekjes of "opfrissessies." Je hoeft niet langs te komen voor een "wekelijkse beurt" of iets op "voortgaande" basis. Wanneer je jouw sessie(s) eenmaal gedaan hebt, zijn jouw verandering, jouw healing, jouw evolutie jouw "eigendom". Het is van jou. Niemand kan dat ooit nog van je afnemen. Nooit meer.

(terug naar boven)

 

Waar kan ik andere Therapeuten vinden bij mij in de buurt?

Er zijn een aantal manieren om andere therapeuten te vinden.
Ten eerste kun je kijken bij de pagina Therapeuten , waar de therapeuten zijn gegroepeerd per provincie.

Je kunt ook andere therapeuten ontmoeten door te assisteren als vrijwilliger bij een van de trainingsseminars wanneer de tour jouw omgeving aandoet. Veel mensen vinden dit een perfecte manier om therapeuten te ontmoeten en om met anderen te netwerken bij hun in de buurt.

Een andere manier is door lid te worden van de Reconnective Association, de RA, een wereldwijde ondersteuningsorganisatie voor Reconnective Healing therapeuten. Deze vereniging verschaft ondersteunende middelen om jou en je praktijk te helpen, inclusief het Online Overzicht van Therapeuten. In dit online overzicht worden jij en alle andere therapeuten van overal ter wereld opgenomen, zodat je hen kunt opzoeken via de (internationale) website op TheReconnection.com.

 

(terug naar boven)